Management en Advies over Orgpro

Ingegeven door interne en externe omstandigheden, onderkennen veel bedrijven de noodzaak om structurele verbeteringen door te voeren. Deze kunnen worden bereikt door slimmere processen, wijzigingen in de organisatie, verbeterde datakwaliteit of bijsturing op de informatievoorziening. 

OrgPro management & advies is opgericht met het doel klanten te ondersteunen bij het daadwerkelijk doorvoeren van verbeteringen. Succesvol verbeteren betekent een gebalanceerde aanpak op de gebieden:

  • Bedrijfsproces
  • Informatievoorziening / systemen
  • Datakwaliteit
  • Organisatie

Agile ontwikkeling is in opkomst en biedt een aanvulling op de traditionele projectaanpak. De route voor een duurzame verandering is maatwerk en mede afhankelijk van startpunt en ambitieniveau. Mensen dienen zelf de verandering te doorleven en te ondergaan. OrgPro kan vanuit verschillende rollen ondersteunen bij het versnellen van veranderingen en helpen om te komen tot een passende aanpak. 

Gerrit Verveld

OrgPro Gerrit Verveld

Oprichter OrgPro

Orgpro Onze diensten

Wij kunnen u met diverse diensten ondersteunen

Programma / Project Management

Het bieden van programma en projectmanagement om verbeteringen in de informatievoorziening tot stand te brengen. Deze aanpak kenmerkt zich door concrete plannen van aanpak en sturing op scope, doorlooptijd en budget. 

Informatie Management

Het in kaart brengen van de informatiebehoefte en het vertalen hiervan naar informatievoorziening: opstellen business- en informatie architectuur, uitvoeren quickscan, opstellen ICT landkaart of invulling positie informatiemanager (a.i). 

Procesbegeleiding (Agile)

Het begeleiden van medewerkers / teams bij het definiëren en tot stand brengen van verbeteringen. Deze aanpak kenmerkt zich door het helpen van scrum-teams bij het toepassen van agile principes. Invulling geven aan de rol van Product Owner of Scrum Master behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Asset Management

Het bieden van ondersteuning bij het optimaliseren van processen, data en informatie voor Assetmanagement. Assetmanagement gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit de gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. 

Gerrit Verveld Wie is Orgpro

OrgPro Management & advies is opgericht door Gerrit Verveld. Hij is een senior projectmanager/consultant met een doelgerichte instelling en ruime ervaring in (ICT) projecten bij o.a. infrabeheerders en bouwondernemingen. Hij beschikt over een sterk analytisch en conceptueel vermogen waarmee hij in staat is complexe vraagstukken snel te doorgronden.

Door zijn ervaring in functies als projectmanager, organisatieadviseur, consultant en lijnmanager is hij uitstekend in staat doelstellingen helder te formuleren en concrete resultaten te boeken. Dit met oog voor politieke verhoudingen en persoonlijke situaties.

Ervaring opgedaan bij diverse bedrijven waaronder:

Prorail
HTM
Infraspeed
VolkerRail
Libertel
Gist Brocades
Bam
Suurland Falk
GM
Schiphol
Pension Verzekeringskamer
VTN
Poort van Bunnik
saaone
Cartan
amis
Bouwfonds
Westland energie
Van den Berg

Orgpro Ervaringen

Hieronder een selectie uit de werkervaring.
Klik op een van de onderdelen:

Hoe kunnen wij u helpen? Contact opnemen

Heeft u een vraag of een opmerking, stel deze gerust via het contactformulier.

Contactgegevens
OrgPro management & advies B.V.
Ruseschans 35
2728 HD - Zoetermeer

+31 (0)6 539 086 61 info@orgpro.nl
Gerrit Verveld